fbpx

Majutusteenindus

Majutusteenindus

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Majutamine ja toitlustamine

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid

Eriala lühitutvustus:

Majutusteenindaja tööülesanded on sarnased hotelliteenindaja tööülesannetega. Töö on  seotud klientide teenindamisega erinevates majutusasutustes, kus tegeletakse numbritubade ning üldruumide hoolduse ja koristamisega ning toitlustusteeninduse ja vastuvõtutööga. Lisaks erialastele oskustele on vajalik hea suhtlemisoskus, ja keeleoskus, et tulla toime erineva kultuuritaustaga klientidega. Majutusteenindaja töö on huvitav, mitmekülgne ning arenguvõimalusi pakkuv.

Lõpetaja omab teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades:

  • majapidamistööd majutusettevõttes,
  • majutusettevõtte klientide toitlustamine,
  • vastuvõtutöö korraldus majutusettevõttes,
  • klienditeenindus,
  • inglise keel (sh müügitööalane inglise keel) + teine võõrkeel,
  • ettevõtluse alustamine
  • lisaks on võimalik õppida kas turismi või toitlustusteenindusega seotud valikaineid

Majutusteenindajal on õpingute lõpetamisel valmidus asuda tööle erinevate majutusettevõtetes  toateenijana, toitlustusteenindajana või majutusettevõtte vastuvõtutöötajana.

Õppe- ning praktikabaasiks on peamiselt majutusega tegelevad ettevõtted, seega on õppetöö tihedalt seotud töömaailmaga.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Hotelliteenindaja, tase 4

Õppekava ja rakenduskava