fbpx

Logistik

Logistik

5 taseme õpe,  õppemaht 60 EKAP-it
Mittestatsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub sessioonidena
Õppeaeg 1 aasta

Õppekavarühm:

Transporditeenused

Nõuded alustamiseks:

Logistiku õppekaval õpingute alustamise tingimus on erialane töökogemus või vähemalt 4. taseme logistika valdkonna kutse ja keskharidust.

Eriala lühitutvustus:

Logistikud töötavad logistikateenuseid pakkuvates firmades ning tootmis- ja kaubandusettevõtetes. Peamised ametinimetused  on logistika valdkonna spetsailistid, logistikud, logistikajuhid (tööülesanneteks transpordi korraldamine, laotöö, sisend- ja väljundlogistika), kuid lõpetajad võivad alustada ka tööd ettevõtjatena.

Logistiku töö on seotud kaupade, info ja inimeste paiknemise ja liikumisega. Lihtsamalt öeldes peab logistik tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas,  õiges koguse, õige hinna ja kvaliteediga.

Eriala lõpetanu oskab näha logistilisi probleeme ja neid lahendada, et muuta enda ja ettevõtete tööd ökonoomsemaks.

Logistik saab teadmised veondusest, laotööst ja tarneahela juhtimisest. Logistiku töös tulevad kasuks head suhtlemis- ja klienditeeninduse alased oskused ning samuti pingetaluvus. Logistiku kutsealal töötavad inimesed tegelevad logistika valdkonna erinevate toimingute juhtimise ja korraldamisega.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Logistik, tase 5

Edasiõppimise võimalus:

Kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrgkoolis (TTÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Õppekava
Rakenduskava

Kontaktisik: Pertti Pärna
Pertti.Parna[ätt]rak.ee