Logistik


Keskhariduse baasil | tsükliõpe (1 õppenädal kuus) | 1 a

Logistik juhib vedusid, korraldab ladude tööd, planeerib kaubavooge ja kõike seda ajalise täpsusega. Lihtsamalt öeldes peab logistik tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas õige hinna, koguse ja kvaliteediga.

Töö sisaldab igapäevast suhtlemist tarnijatega ja lepingute sõlmimist.

Vajalikud isikuomadused on vastutus- ja kohusetunne, kiire otsustusvõime, suhtlemisoskus, sõbralikkus, analüüsivõime ning pinge- ja stressitaluvus. Töös on vajalikud võõrkeelte ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistide järele on kasvanud kiiresti, hea spetsialist saab head palka. Tööle rakendutakse nii logistikaettevõttesse kui ka erinevatesse tootmis- ja kaubandusettevõtetesse.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel on kõikidel õpilastel võimalik taotleda 5. taseme logistiku kutsetunnistust.

Õpi edasi

Kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrgkoolis (TTÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Tutvu õppekavaga
Tutvu rakenduskavaga

Asu õppima!

Keskhariduse baasil | tsükliõpe (1 õppenädal kuus) | 1 a

Logistik juhib vedusid, korraldab ladude tööd, planeerib kaubavooge ja kõike seda ajalise täpsusega. Lihtsamalt öeldes peab logistik tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas õige hinna, koguse ja kvaliteediga.

Töö sisaldab igapäevast suhtlemist tarnijatega ja lepingute sõlmimist.

Vajalikud isikuomadused on vastutus- ja kohusetunne, kiire otsustusvõime, suhtlemisoskus, sõbralikkus, analüüsivõime ning pinge- ja stressitaluvus. Töös on vajalikud võõrkeelte ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistide järele on kasvanud kiiresti, hea spetsialist saab head palka. Tööle rakendutakse nii logistikaettevõttesse kui ka erinevatesse tootmis- ja kaubandusettevõtetesse.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel on kõikidel õpilastel võimalik taotleda 5. taseme logistiku kutsetunnistust.

Õpi edasi

Kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrgkoolis (TTÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Tutvu õppekavaga
Tutvu rakenduskavaga

Asu õppima!

Raili Sirgmets