Kutsekeskharidusõpe (põhihariduse baasil)

Kutsekeskharidusõpe (statsionaarne päevaõpe põhihariduse baasil)
4. taseme esmaõpe, õppekeel: eesti, õppeaeg 3 aastat