fbpx

Kutseeksamid

Alates 1. septembrist 2016 lõpetatavad õpilased kooli kohustusliku kutseeksamiga. Kutseeksamil hinnatakse õpiväljundite saavutatust ja seda on võimalik sooritada ka osade kaupa. Kui kutse- või erialal kutseeksameid ei korraldata ja seega kutseeksami sooritamine ei ole võimalik, lõpetatakse õpingud kooli lõpueksamiga. Täiendav informatsioon kutsetunnistuse taotlemise, kutsestandardite ja eksamite korraldamise kohta leiad aadressil www.kutsekoda.ee.