fbpx

Koostelukksepp

Koostelukksepp

3. taseme õpe, õppemaht 60 EKAP-it
Statsionaarne  koolipõhine ja töökohapõhine õppevorm
Õppetöö toimub sessioonidena
Õppeaeg  1 aasta

Õppekavarühm:

Mehaanika ja metallitöö

Nõuded alustamiseks:

Õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu

Eriala lühitutvustus:

Koostelukksepp töötab tavaliselt masina-, metalli- ja aparaaditööstuse, ehitusmaterjalide tootmise või laevaehituse ettevõttes. Koostelukksepa põhilised tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine ja puhastamine ning koostude koostamine ja reguleerimine. Koostelukksepa töö eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitustehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist. Tööülesannete täitmisel kasutab koostelukksepp käsi- ja mehhaniseeritud tööriistu, lukksepatöö seadmeid ja pinke mõõtevahendeid ning tõsteseadmeid.

Õpitakse:

  • Valmistama  ette detaile ja kooste ning tegema  mõõtmis- ja märkimistöid.
  • Jälgima kvaliteedinõudeid ja kontrollima detailide ja toodete mõõtmete täpsust ning parandama defekte.
  • Õpitakse troppimis- ja teisaldustöid.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Koostelukksepp, tase 3

Edasiõppimise võimalus:

Võimalik on  jätkata õpinguid  keevitaja  erialal.

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Aare Reimann
Aare.Reimann[ätt]rak.ee