fbpx

Kokk

Kokk

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Majutamine ja toitlustamine

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus:

Kokk töötab iseseisvalt, korraldab köögitööd ja valmistab roogasid suurköögis,  restoranis või teistes toitlustusteenindust pakkuvates ettevõtetes vastavalt klientide vajadusele ja soovile.
Kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. Koka töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Töö iseloom eeldab oskust tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada, planeerida aega ja vajadusel juhendada abikokka. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas ning valmisolek töötada  õhtuti ja nädalavahetustel.

Eriala õppimine eeldab käelist osavust, head maitsemeelt, kiiret reaktsiooni, oskust jaotada tähelepanu üheaegselt mitmele tööle, väga head füüsilist ja vaimset vastupidavust ning ka head suhtlemisoskust.

Koka ametikohalt on võimalik karjääriredelil liikuda vahetusevanema ametikohale, sealt edasi peakokaks, suurköögis aga köögi juhatajaks.

Õpitakse

  • Töö planeerimine ja korraldamine
  • Menüü koostamine
  • Kaupade haldamine
  • Toidutoorme eeltöötlemine
  • Toitude valmistamine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Töökorraldus köögis, eritoitlustus, catering- ja peoteenindus,  rahvus-ja regionaalköögid, pagari-ja kondiitritööd,  grillimine ja BBQ, joogiõpetus  (valikained)

Koolil on kaasaegsed profiseadmetega varustatud õppeköögid  ning praktika sooritatakse nii Lääne-Virumaa kui ka teiste maakondade toitlustusettevõtetes.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Kokk, tase 4

Kool on tunnustatud koka ja kelneri eriala kutseeksamikeskusena. Aastatel 2014-2016 on kõik koka eriala lõpetanud sooritanud 100% koka kutseeksami.

Edasiõppimise võimalus:

Rakvere Ametikooli on võimalik jätkata Turismikorraldaja, Kelneri ja Hotelliteenindaja õppekaval.

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Eda Vallimäe
Eda.Vallimäe[ätt]rak.ee
Telefon (+372) 668 2254