fbpx

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Ehitus ja tsiviilrajatised

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus:

Betoonkonstruktsioonide ehitaja tööülesanded on  betooni ja  ehituskonstruktsiooni valmistamine ja valmis elementide paigaldamine ehitusplatsil. Betoonkonstruktsioonide ehitajad võivad töötada nii tehases kui ka ehitusplatsil. Töötingimused on muutuvad – töötatakse nii sees kui väljas

Põhilised tööülesanded on looduskividest, tellistest, õõnestellistest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte, kaminate ja teiste ehituselementide nagu korstnate, postide, võlvide ehitamine ja remont, tellingute püstitamine, betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide valmistamine.

Õppetöö toimub kooli kaasaegsetes klassiruumides ja praktikabaasides, praktikaettevõteteks on ehitusettevõtted Lääne-Virumaalt ja ka teistest maakondadest.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Müürsepp, tase 4; betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4.

Edasiõppimise võimalus:

Edukal kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrghariduses.

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Hanno Jõe
Hanno.Joe[ätt]rak.ee