fbpx

Kelner

Kelner

Õppemaht 30 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub sessioonidena
Õppeaeg 6 kuud

Õppekavarühm:

Majutamine ja toitlustamine

Nõuded alustamiseks:

Õpingute alustamiseks on vajalik põhiharidus

Eriala lühitutvustus:

Kelner on klienditeenindaja majutus- ja toitlustsusvaldkonna ettevõtetes (Näiteks restoran, kohvik, pubi, ööklubi). Kelneri ametinimetused võivad olla erinevad sõltuvalt ettevõttest (ettekandja, teenindaja, toitlustusteenindaja, klienditeenindaja).

Kelner valmistab ette teenindusprotsessi, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul võtab vastu kliendid, esitleb tooteid ja teenuseid, nõustab kliente ning võtab vastu tellimusi. Kelner valmistab jooke ning serveerib toite ja jooke, suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast. Teenindusprotsessi lõpetamisel arveldab klientidega, küsib tagasisidet ja saadab kliendid ära positiivset kliendikontakti hoides.

Vastutab teenindusprotsessi toimimise eest, töötab meeskonnas ja juhendab abikelnerit.

Klientide teenindamine eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust, head eneseväljendust, meeskonnatööoskust, kiirelt ja sujuvalt siirduda ühelt tegevuselt teisele, head kontsentratsioonivõimet, head mälu, rahulikku meelt, pingetaluvust ja head füüsilist vastupidavust

Kuna õppetöö toimub sessioonidena (peamiselt kahel päeval nädalas), võimaldab see õppida ka töö kõrvalt. Praktika sooritatakse erinevates toitlustusvaldkonna ettevõtetes.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Kelner, tase 4

Õppevakava ja rakenduskava