fbpx

Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja)

Keevitaja (osakutsega poolautomaatkeevitaja)

4. taseme esmaõpe, õppemaht 60 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 1 aasta

Õppekavarühm:

Mehaanika ja metallitöö

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik

Eriala lühitutvustus:

Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, konstruktsiooni koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.
 
Õpitakse:

  • valmistama detaile/kooste, kasutama MIG/MAG keevitusseadmeid lähtuvalt tööjoonisest ja  detaili/koostu töötlemistehnoloogiatest;
  • keevitusel kasutatavaid materjale ja keevitusviise ning keevitusõmblusi; esitatavaid kvaliteedinõudeid ning kontrollmeetodeid;
  • järgima töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;

Kutsekvalifikatsioonieksam:
Poolautomaatkeevitaja, tase 4

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Aare Reimann
Aare.Reimann[ätt]rak.ee