fbpx

Keevitaja 3.tase

Keevitaja 3.tase

3. taseme esmaõpe, õppemaht 60 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 1 aasta

Õppekavarühm:

Mehaanika ja metallitöö

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhihariduseta isik

Eriala lühitutvustus:

Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, konstruktsiooni koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Õpitakse:

  • Juhendamisel valmistama detaile/kooste, kasutama MIG/MAG ja TIG keevitusseadmeid lähtuvalt tööjoonisest ja detaili/koostu töötlemistehnoloogiatest;
  • keevitusel kasutatavaid materjale ja keevitusviise ning keevitusõmblusi; esitatavaid kvaliteedinõudeid ning kontrollmeetodeid;
  • järgima töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Keevitaja, tase 3

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Aare Reimann
Aare.Reimann[ätt]rak.ee