fbpx

Keevija (osakutsega TIG-keevitaja)

Keevija (osakutsega TIG-keevitaja)

4. taseme esmaõpe, õppemaht 60 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal

Õppekavarühm: Mehaanika ja metallitöö

Nõuded alustamiseks: õppima võib asuda põhiharidusega isik

Eriala lühitutvustus:

Keevitaja põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, konstruktsiooni koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Õpitakse:

  • valmistama detaile/kooste, kasutama TIG keevitusseadmeid lähtuvalt tööjoonisest ja detaili/koostu töötlemistehnoloogiatest;
  • keevitusel kasutatavaid materjale ja keevitusviise ning keevitusõmblusi; esitatavaid kvaliteedinõudeid ning kontrollmeetodeid;
  • järgima töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;

Kutsekvalifikatsioonieksam: Osakutse TIG-keevitaja, tase 4

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Olev Metsis
olev.metsis@rak.ee
329 5044