JELD-WEN Eesti AS toetab noort õppurit!

JELD-WEN Eesti AS toetab Rakvere Ametikooli noort tislerit stipendiumiga

JELD-WEN Eesti AS toetab Rakvere Ametikooli tisleri eriala esimese kursuse õpilast Mairon Tovstsikut stipendiumiga, väärtustamaks noorte kutseõpet ja tisleriametit. Valituks osutunud noor tisler võitis sellel kevadel Rakvere Ametikooli tisleriõpilaste esimese kursuse kutsevõistluse ja jättis ka vestlusel stipendiumikomisjonile väga hea mulje.

Kokkuleppeliselt sooritab Mairon Tovstsik JELD-WEN Eesti AS õppekavas olevast kolmest praktikast kaks. Ettevõte panustab praktika ajal täiendavalt Maironi juhendamisse ja võimaldab praktiseerida erinevatel tootmisprotsessidel. Esimest praktikat ettevõttes alustab vastne stipendiaat käesoleva aasta septembris.

Rakvere linna suurima tööandja, JELD-WEN Eesti AS-i, jaoks on tegemist projektiga, milles nähakse kasu nii puiduvaldkonna ja kutsehariduse populariseerimisel kui ka ettevõttele kvalifitseeritud tööjõu pealekasvatamisel.

Rakvere Ametikooli jaoks on tegemist uue tasemega koostöös ettevõtetega. Esmakordselt panustab pikaaegne praktikapartner lisaks praktikakohtadele ka täiendavalt otseselt õpilastesse. Osapoolte kinnitusel jätkub stipendiumiprogramm ka edaspidi.

Meistrid on mängus!