fbpx

Õpilaspilet

Õpilaspilet on kooli õpilase isikut ja õppimist tõendav õpilase fotoga dokument, mille annab välja kool pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja.

Õpilaspilet on tasuta ja selle väljastab grupijuhendaja.

Erinevad küsimused kaardi kohta (pikendamine, duplikaadi/asenduskaardi taotlemine jms) toimub õppeosakonnas ruum A108.

Sõltuvalt õppeajast toimub kooli poolt ka väljastatud õpilaspiletite pikendamine.

Koolist väljaarvamise korral, kehtivusaja lõppedes või rikutud õpilaspilet tagastatakse koolile.

Illustreeriv foto Googlest

Kehtiva õpilaspileti kaotamisel, rikkumisel samuti kehtivuse kaotanud õpilaspileti mittetagastamisel esitab õpilane uue õpilaspileti väljastamiseks kooli direktori nimele kirjaliku avalduse õpilaspileti duplikaadi/asenduspileti saamiseks ja tasub raamatupidamisse 5,00 eurot duplikaadi/asenduskaardi väljastamise eest.

Rakvere Ametikool on liitunud ISIC ehk International Student Identity Card rahvusvahelise õpilas- ja üliõpilaspiletiga, mis tõendab õppuristaatust Eestis ja veel 130 riigis, annab soodustusi üle 1000 Eesti ja 125 000 välismaises müügipunktis, lisaks hulganisti funktsionaalsusi, Eestis näiteks ukse-, söökla-, raamatukogu-, ühistranspordi- ja pangakaardina.
Tutvu erinevate võimalustega ISIC kodulehel www.isic.ee.

Õpilane kohustub järgima õpilaspileti kasutamise korda, mis on välja toodud www.minukool.ee lehel.


A-korpus, ruum A108