II Mobility Into Reality

Projekti nimi
II Mobility Into Reality

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eraldatud toetus on 76 056 €

Eesmärk
Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse töökultuuri ja kultuuriga riikides, suurendada nende võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust ja kohanemisvõimet, iseseisvat toimetulekut ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja töölerakendumisele.

Toetada kooli töötajate arialast arengut kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, parendada teadmisi tesiste riikide koolitusüsteemidest ning praktilisest korraldusest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppprotsessi ning toetada kooli arengut

Kavandatud tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste 4-6 nädalasedõpiränded EL riikidesse. Rakvere Ametikooli töötajate õpiränded EL riikidesse .

Toimumise aeg
juuni 207 - mai 2019

Osalejad:

22 Rakvere Ametikooli õpilast ja vilistlast (aasta jooksul pärast kooli lõpetamist) praktikal erinevate EL riikide ettevõtetes:

  • autotehniku ja ehitusviimistleja eriala õpilased praktikal Taanis
  • logistiku abi eriala õpilased praktikal Leedus ja Soomes
  • toitlustusteeninduse ja turismiskorraldaja eriala õpilased praktikal Hispaanias
  • 14 Rakvere Ametikool töötajat õppevisiidil/stažeerimas Soomes, Norras, Leedus, Taanis, Prantsusmaal ja Hispaanias.

Vastuvõtvad partnerid välisriikides:

Savo Koolituskeskus (Savon ammati- ja aikuisopisto) Soomes
M.E.P. Europrojects Granada Hispaanias
Koolituskeskus Mercantec Taanis
Kauno Technikos Profesiono Mokymo Centras Leedus
CFA Lucien Ravit Prantsusmaal
Eilert Sundt videregående skole Norras

Jälgi õpilaste tegemisi õpirändel Intagramis: Meistrid Erasmusplusis

Kontaktisik

Katre Lomp
katre.lomp[ätt]rak.ee
(+372) 329 5043

 

Fotod

Soomes Kuopios praktikal 2018

Kuopios 2018

Taanis praktikal 2017

Õpilased Taanis praktikal 2017

Õpetajad õpirändes 2017

Õpetajad õpirändes 2017