II Mobility Into Reality

Projekti nimi
II Mobility Into Reality

Rahastaja
Erasmus+ programm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Eraldatud toetus
76 056€

Toimumise aeg
Juuni 2017 - mai 2019

Kavandatavad tegevused
Rakvere Ametikooli erinevate erialade õpilaste 4-6 nädalased õpiränded EL riikidesse.
Rakvere Ametikooli töötajate õpiränded EL riikidesse.

Eesmärk
Arendada projektis osalevate õpilaste erialaseid- ja sotsiaalseid oskusi väljaspool Eestist teistsuguse töökultuuri ja kultuuriga riikides, suurendada nende võõrkeeleoskust, suhtlemisjulgust, meeskonnatöö oskust ja kohanemisvõimet, iseseisvat toimetulekut ja probleemilahendusvõimet, sallivust ja mõistmist teiste kultuuride suhtes, mis aitaks kaasa nende edasisele karjääri kujundamisele ja tööle rakendumisele.

Toetada kooli töötajate erialast arengut kogemuste vahetamise kaudu kolleegidega teistest Euroopa riikidest, parendada teadmisi teiste riikide koolitussüsteemidest ning praktilisest korraldusest, arendada rahvusvahelise koostöö pädevust eesmärgiga rikastada õppeprotsessi ning toetada kooli arengut.

Osalejad
22 Rakvere Ametikooli õpilast ja vilistlast (aasta jooksul pärast kooli lõpetamist) praktikal erinevate EL riikide ettevõtetes.

  • 22.10.-01.12.2017 autotehniku eriala õpilane Andres Mägi praktikal Taanis. 22.10.-01.12.2017 autotehniku eriala õpilane Andres Mägi praktikal Taanis

14 Rakvere Ametikool töötajat õppevisiidil/stažeerimas erinevates EL riikides.

  • 29.04.-07.10.2017 Janne Toom stažeerimas Soomes
  • 02.-15.10.2017 Tiina Mäeks stažeerimas Hispaanias
  • 08.-13.10.2017 Ragnar Salk õppevisiidil Norras
  • 5.-11.11.2017 Toomas Muna õppevisiidil Leedus

Vastuvõtvad partnerid välisriikides

Kontaktisik

Katre Lomp
katre.lomp[ätt]rak.ee
(+372) 329 5043

Pildid

Taanis praktikal 2017

Õpilased Taanis praktikal 2017

Õpetajad õpirändes 2017

Õpetajad õpirändes 2017