Veokorraldaja-logistik


Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii keskhariduse kui ka ameti

Veokorraldaja-logistiku töö sisuks on  logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete igapäevane haldamine. Töö hõlmab klientide teenindamist, tellimuste käsitlemist, info töötlemist, dokumentatsiooni haldamist, logistikateenuste ostmist ja müüki, veokorraldust jm.

Vajalikud isikuomadused on vastutus- ja kohusetunne, kiire otsustusvõime, suhtlemisoskus, sõbralikkus, analüüsivõime ning pinge- ja stressitaluvus. Töös on vajalikud võõrkeelte ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistide järele on kasvanud kiiresti, hea spetsialist saab head palka. Tööle rakendutakse nii logistikaettevõttesse kui ka erinevatesse tootmis- ja kaubandusettevõtetesse.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel täies mahus omandad keskhariduse ning  taotled 4. taseme veokorraldaja-logistik kutset

Õpi edasi

Rakvere Ametikool pakub võimalust jätkata õpinguid logistiku (5. tase) õppekaval.

Lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata ka kõrgkoolis (TTÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Asu õppima!

Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii keskhariduse kui ka ameti

Veokorraldaja-logistiku töö sisuks on  logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete igapäevane haldamine. Töö hõlmab klientide teenindamist, tellimuste käsitlemist, info töötlemist, dokumentatsiooni haldamist, logistikateenuste ostmist ja müüki, veokorraldust jm.

Vajalikud isikuomadused on vastutus- ja kohusetunne, kiire otsustusvõime, suhtlemisoskus, sõbralikkus, analüüsivõime ning pinge- ja stressitaluvus. Töös on vajalikud võõrkeelte ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistide järele on kasvanud kiiresti, hea spetsialist saab head palka. Tööle rakendutakse nii logistikaettevõttesse kui ka erinevatesse tootmis- ja kaubandusettevõtetesse.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel täies mahus omandad keskhariduse ning  taotled 4. taseme veokorraldaja-logistik kutset

Õpi edasi

Rakvere Ametikool pakub võimalust jätkata õpinguid logistiku (5. tase) õppekaval.

Lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata ka kõrgkoolis (TTÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Asu õppima!

Raili Sirgmets