Oluline

Vastuvõtt on alanud! 06. aprill rakvere.ametikool


Kandideerida saad perioodil 15. mai kuni 25. juuni 2023.
 
Koolis kohapeal toimub dokumentide vastuvõtt ajavahemikul 5. juuni kuni 21. juuni, tööpäevadel kell 9.00-14.00.

Avaldusi saad esitada sisseastumise infosüsteemis sais.ee

Erialadega saad lähemalt tutvuda rak.ee/erialad

Üldharidusega saad lähemalt tutvuda rak.ee/yldharidus

Kandideerida saad perioodil 15. mai kuni 25. juuni 2023.
 
Koolis kohapeal toimub dokumentide vastuvõtt ajavahemikul 5. juuni kuni 21. juuni, tööpäevadel kell 9.00-14.00.

Avaldusi saad esitada sisseastumise infosüsteemis sais.ee

Erialadega saad lähemalt tutvuda rak.ee/erialad

Üldharidusega saad lähemalt tutvuda rak.ee/yldharidus