Turismikorraldaja


Keskhariduse baasil | tsükliõpe (1-nädalane õppesessioon kuus) | 1 a

Turismikorraldaja töötab organisatsioonis, mille tegevuseks on  turismi arendamine ja korraldamine. Selline organisatsioon võib olla näiteks kohalik omavalitsus, vabaühendus, turismiinfokeskus või turismiteenuseid pakkuv ettevõte.

Turismikorraldaja tööülesanneteks  on  turismiettevõtte tegevuse planeerimine, arendamine ja majandamine, turismitoodete ja -teenuste loomine ja arendamine, turundus ja müük ning klientide teenindamine ja turismiinfo vahendamine.

Turismikorraldaja algatab ja teeb turismialast piirkondlikku ja valdkondade vahelist koostööd. Kasuks tulevad hea suhtlemisoskus, võõrkeelte oskus ja lai silmaring.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Praktikaettevõteteks on turismivaldkonna ettevõtted nii Ida- kui ka Lääne- Virumaalt ja ka teistest maakondadest.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Turismikorraldaja, tase 5“ vastavad kompetentsid. Õppekava moodulite 1-7 ja 8.1 ning praktika õpiväljundite saavutamisel omandatakse spetsialiseerumisele „Maaturismi ettevõtja, tase 5“ vastavad kompetentsid.

Õpi edasi

Edukal lõpetajal on võimalik omandada kõrgharidus, nt läbida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse rakenduskõrghariduse programm.

Tutvu õppekavaga:

Rakenduskava töökohapõhine

Keskhariduse baasil | tsükliõpe (1-nädalane õppesessioon kuus) | 1 a

Turismikorraldaja töötab organisatsioonis, mille tegevuseks on  turismi arendamine ja korraldamine. Selline organisatsioon võib olla näiteks kohalik omavalitsus, vabaühendus, turismiinfokeskus või turismiteenuseid pakkuv ettevõte.

Turismikorraldaja tööülesanneteks  on  turismiettevõtte tegevuse planeerimine, arendamine ja majandamine, turismitoodete ja -teenuste loomine ja arendamine, turundus ja müük ning klientide teenindamine ja turismiinfo vahendamine.

Turismikorraldaja algatab ja teeb turismialast piirkondlikku ja valdkondade vahelist koostööd. Kasuks tulevad hea suhtlemisoskus, võõrkeelte oskus ja lai silmaring.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Praktikaettevõteteks on turismivaldkonna ettevõtted nii Ida- kui ka Lääne- Virumaalt ja ka teistest maakondadest.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava õpiväljundite saavutamisel täismahus omandatakse kutsele „Turismikorraldaja, tase 5“ vastavad kompetentsid. Õppekava moodulite 1-7 ja 8.1 ning praktika õpiväljundite saavutamisel omandatakse spetsialiseerumisele „Maaturismi ettevõtja, tase 5“ vastavad kompetentsid.

Õpi edasi

Edukal lõpetajal on võimalik omandada kõrgharidus, nt läbida Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismi- ja hotelliettevõtluse rakenduskõrghariduse programm.

Tutvu õppekavaga:

Rakenduskava töökohapõhine

Ülle Roodvee