Õppimisvõimalused

Sisseastumine


Õpilaste vastuvõtt


Avaldusi saab esitada Sisseastumise Infosüsteemis SAIS.

Info telefonil +372 329 5030, vastuvott@rak.ee 

Täpsema info vestluste kohta leiad oma vastuvõtuavalduselt!

Tutvu lähemalt erialadega
Üldhariduse õppimisvõimalused

Lähtu eriala valikul enda soovidest ja vajadustest. Tutvu, milline õppevorm sulle kõige paremini sobib. Veendu, et su eelnev haridus on õpingute alustamiseks piisav.

Kui Sul on veel eriala kohta küsimusi, siis kirjuta vastuvott@rak.ee või tule eriala praktiliselt järele proovima ning registreeru praktikavarjuks.

1. Tutvu, milline õppevorm sulle kõige paremini sobib

2. Esita avaldus

3. Kas sain sisse?

 

 

 


Õpilaste vastuvõtt


Avaldusi saab esitada Sisseastumise Infosüsteemis SAIS.

Info telefonil +372 329 5030, vastuvott@rak.ee 

Täpsema info vestluste kohta leiad oma vastuvõtuavalduselt!

Tutvu lähemalt erialadega
Üldhariduse õppimisvõimalused

Turismikorraldaja

Turismikorraldaja

5. taseme turismikorraldaja kutseõpe, keskhariduse baasil | tsükliõpe (1-nädalane õppesessioon kuus) | õppeaeg 1 aasta

Turismikorraldaja tööülesanneteks on turismiettevõtte tegevuse planeerimine, arendamine ja majandamine, turismitoodete ja -teenuste loomine, turundus ja müük ning klientide teenindamine ja turismiinfo vahendamine.

Turismikorraldaja töötab organisatsioonis, mille tegevuseks on  turismi arendamine ja korraldamine. Selline organisatsioon võib olla näiteks kohalik omavalitsus, vabaühendus, turismiinfokeskus või turismiteenuseid pakkuv ettevõte jpt turismindusega seotud valdkonnad.

Kasuks tulevad hea suhtlemisoskus, võõrkeelte oskus ja lai silmaring.

Õppetöö on õppijale tasuta

Toimuvad õpikäigud ja õppeekskursioonid

Võimalus kasutada meie õpilaskodu teenuseid, lisainfo: Rakvere Ametikooli õpilaskodu

Õppima asumise tingimused

Keskharidus ja eelnev väljaõpe turismi, majutuse või toitlustuse valdkonnas kutsehariduse 4. tasemel või töökogemus turismivaldkonnas.

Vastuvõtu tingimused

Keskharidust tõendav dokument

Turismi, majutuse või toitlustuse kutsehariduse 4. taseme omandamist tõendav dokument või turismivaldkonnas omandatud töökogemust tõendav dokument.

Eriala eeldab häid teadmisi  geograafias, matemaatikas ja inglise keeles. Vastuvõtul toimub vestlus kus  kontrollitakse antud teadmisi ning suulist eneseväljendusoskust.

Vastavalt Rakvere Ametikooli vastuvõtu korrale moodustub tulemustest pingerida, mille alusel toimub kooli õppima asumise vastuvõtt.

Vastuvõtu hindamiskriteeriumid

Turismikorraldaja õppekavale sisseastumisel kujuneb vastuvõtu vestluse ning  teiste vastuvõtu tingimuste täitmise põhjal õppijatest pingerida (maksimum 25 punkti):

  • Vastuvõtuvestluse tulemus (maksimum 20punkti) ja tõendatud erialane haridus  või töökogemus ( 5 punkti)
  • Vestlusel käsitletakse järgnevaid teemasi:
  • Akadeemiline taust ja pädevus: Hindamine võib hõlmata üliõpilase varasemat õppekava ja akadeemilisi tulemusi. See võib hõlmata ka seotud kursuste, sertifikaatide, näiteks praktikate ja projektide, läbimist.
  • Kogemus ja oskused: Võidakse hinnata kandidaadi varasemat kogemust turismi või sellega seotud valdkondades, samuti erinevaid oskusi, näiteks suhtlemisoskus, meeskonnatöö, probleemide lahendamine ja juhtimine.
  • Motivatsioon ja kirg turismi vastu: Küsitletavalt võidakse küsida nende motivatsiooni ja kirge turismi vastu ning nende pikaajalisi karjäärieesmärke selles valdkonnas.
  • Loovus ja innovaatilisus: Hindamisel võidakse hinnata kandidaadi võimet välja pakkuda uusi ja loovaid ideid turismi valdkonnas ning nende võimet rakendada innovaatilisi lahendusi.
  • Kultuuridevahelised oskused: Kuna turism on rahvusvaheline valdkond, võidakse hinnata kandidaadi kultuuridevahelisi oskusi, sealhulgas võimet suhelda erinevate kultuuride esindajatega ja mõista nende vajadusi ja ootusi.
  • Kommunikatsioonioskused: Turismikorraldajana on oluline suhtlemisoskus, nii suuliselt kui ka kirjalikult. Seega võidakse hindamisel keskenduda kandidaadi suhtlemisoskustele ja võimele selgelt ja veenvalt suhelda.
  • Projektijuhtimise oskused: Kuna turismikorraldaja peab sageli korraldama erinevaid üritusi ja projekte, võidakse hindamisel hinnata kandidaadi projektijuhtimise oskusi, sealhulgas ajaplaneerimist, ressursside juhtimist ja probleemide lahendamist.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Praktikaettevõteteks on turismivaldkonna ettevõtted üle Eesti ja  samuti on õpilastel võimalus liituda Erasmus+ programmi raames praktikale üle kogu Euroopa

Õppijad, kes töötavad turismi valdkonnas, saavad sooritada praktika oma ettevõttes töötades

Lõpetanud võivad tööle asuda arendajana erinevates turismiettevõtetes: majutusettevõtetes, toitlustusettevõtetes, aktiivse puhkuse ning tegevusturismiettevõtetes, looduskaitsealade ja teemaparkide külastuskeskustes ning turismiinfokeskustes

Edasiõppimise võimalused:

kõik rakenduskõrg- ja kõrgkoolid turismi valdkonnas Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž

Tutvu õppekavaga:

Kandideerimine & lisainfo