Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4


Põhihariduse baasil | töökohapõhine | koolipõhine | tsükliõpe | 6 kuud

Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt koristussaineid, -tarvikuid, seadmeid, masinaid, abi- ja isikukaitsevahendeid. Tema tööks on erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamine ja hooldamine.

Puhastusteenindaja-juhendaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas, ta juhendab ja hindab teiste puhastusteenindajate tööd.

Erialal on võimalik spetsialiseeruda: Eripuhastustööde spetsialist, tase 4.

Õpingute alustamise tingimuseks on puhastusteenindaja eriala 3. või 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Puhastusteenindaja-juhendajad sooritavad oma praktika ning leiavad tööd erinevates ettevõtetes: tootmisettevõtetest toitlustusettevõteteni.

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel taotleb õpilane kutset: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4;

spetsialiseerumisel: Eripuhastustööde spetsialist, tase 4.

Õppekava
Rakenduskava

Asu õppima!

Põhihariduse baasil | töökohapõhine | koolipõhine | tsükliõpe | 6 kuud

Puhastusteenindaja-juhendaja tunneb määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale, oskab kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt koristussaineid, -tarvikuid, seadmeid, masinaid, abi- ja isikukaitsevahendeid. Tema tööks on erinevate töö- ja elukeskkondade puhastamine ja hooldamine.

Puhastusteenindaja-juhendaja töötab iseseisvalt ja meeskonnas, ta juhendab ja hindab teiste puhastusteenindajate tööd.

Erialal on võimalik spetsialiseeruda: Eripuhastustööde spetsialist, tase 4.

Õpingute alustamise tingimuseks on puhastusteenindaja eriala 3. või 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja põhihariduse olemasolu.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Puhastusteenindaja-juhendajad sooritavad oma praktika ning leiavad tööd erinevates ettevõtetes: tootmisettevõtetest toitlustusettevõteteni.

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel taotleb õpilane kutset: Puhastusteenindaja-juhendaja, tase 4;

spetsialiseerumisel: Eripuhastustööde spetsialist, tase 4.

Õppekava
Rakenduskava

Asu õppima!

Janne Toom