Kutsevalikuõpe

Kutsevaliku õppekava

Mis on kutsevaliku õppekava?

Kutsevaliku õpe on kutseõppeks ettevalmistav õpe. Õppetöö käigus omandatakse erialased algteadmised ning valmisolek õpingute jätkamiseks ja tööturule siirdumiseks.

Kellele kutsevaliku õppekava sobib?

Noortele, kes:

  • ei ole erialavalikus kindlad;
  • vajavad õppimisel tõhusat tuge;
  • on katkestanud üldharidus- või kutsekooli, ei tööta ning ei õpi;
  • on sisserännanud ja/või puuduliku eesti keele oskusega jt.

Õpingute alustamiseks peab olema vähemalt 17-aastane, põhikool ei pea olema lõpetatud.

Milline on õppetöö?

Õpe toimub kooli koostatud õppekava alusel. 30% õppekavast moodustavad põhiõpingud- kohustuslikud põhiõpingud on näiteks seotud karjääri planeerimise, õppimisvõimaluste leidmise ning tööeluga. 70% õppekavast koosneb valikmoodulitest (õpilase enda valikud vastavalt tema huvidele ning vajadustele). Õppetöö toimub päevasel ajal, praktiline töö toimub kooli praktikabaasides.

Kuidas on kutsevaliku õpe õppijale kasulik?

Õppe eesmärk on toetada noore valmidust kutseõpingute jätkamisel või tööle asumisel. Õppe läbimisel oskavad noored valida teadlikumalt sobivat eriala või asuda tööle.

Õpingud lõpetanud õpilasele väljastatakse kooli lõputunnistus kutsevaliku õppekava läbimise kohta.

Kuidas asuda õppima?

Vastuvõtuavalduse saab täita www.sais.eelink opens on new page või koolis kohapeal kaks korda õppeaastas (talvine ja suvine periood).

Lisainfo: vastuvott@rak.eelink opens on new page; +372 329 5033

Kutsevaliku õppe rakendamise põhimõtted on:

  • lähtutakse iga õppija individuaalsusest (nt motivatsioon, võimed, oskused, eelnev õpi- või töökogemus jne) ning arenguvajadusest;
  • individuaalse õpitee kujundamine;
  • õppija kaasamine õppetöö sisu kavandamisel;
  • õppija arengu pidev tagasisidestamine;
  • õppetööga toimetulekut ja õppija arengut toetavate ja tema vajadustest lähtuvate tugiteenuste võimaldamine kogu õppeprotsessi vältel (sisseastumisel, õppimise ja üleminekute ajal).

Õppekavalink opens on new page

Teise taseme kutseõpe, maht 30 EKAP.

Teise taseme kutseõpe, maht 60 EKAP.

Õppekavalink opens on new page
Rakenduskavalink opens on new page

Projekt Kutsevaliku õppe jätkamine Rakvere Ametikoolis sihtgrupi vajadustest lähtuvalt link opens on new page

 

Avaldatud 21.03.2022. Viimati muudetud 01.07.2024.