Õppimisvõimalused

Üldharidus


Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!

Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes(8-9 klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

NB! Vastuvõtt on juba avatud!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030

8. klass | 9. klass | 10. klass | 11. klass | 12. klass


Rakvere Ametikool ootab õppima kõiki täiskasvanuid, kellel on põhi- või gümnaasiumiharidus jäänud omandamata!

Alates 01.09.2020 on võimalik asuda õppima põhikooli kolmandas kooliastmes(8-9 klass) või jätkata õpinguid gümnaasiumiastmes.
Õppetöö on TASUTA!

NB! Vastuvõtt on juba avatud!

*Paindlikud õppevormid (sh e-õpe) sobivad ka täiskasvanutele, kes omandavad haridust töö- ja pereelu kõrvalt.

Vastuvõtt: www.sais.ee keskonnas või koolis kohapeal.

Lisainfo: vastuvott@rak.ee, +372 329 5030


8. klass | 9. klass | 10. klass | 11. klass | 12. klass

Gümnaasium (10-12.klass)

Vastuvõtt gümnaasiumi 10.klass (mittestatsionaarne õppevorm).

Avaldusi võetakse vastu kuni 31.08.2020

Vastuvõtt gümnaasiumi 11.klass (mittestatsionaarne õppevorm).

Avaldusi võetakse vastu kuni 31.08.2020

Vastuvõtt gümnaasiumi 12.klass (mittestatsionaarne õppevorm).

Avaldusi võetakse vastu kuni 31.08.2020

 

 
Avaldusi saab esitada SAISis ja võetakse ka kohapeal. 

Õpilaste vastuvõtu kord
Info telefonil +372 329 5030 või vastuvott@rak.ee

Täpsema info vestluste kohta leiad oma vastuvõtuavalduselt!