Logistiku abi


Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii keskhariduse kui ka ameti

Logistiku abi töö sisuks on  logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete igapäevane haldamine. Töö hõlmab klientide teenindamist, tellimuste käsitlemist, info töötlemist, dokumentatsiooni haldamist, logistikateenuste ostmist ja müüki, veokorraldust jm.

Vajalikud isikuomadused on vastutus- ja kohusetunne, kiire otsustusvõime, suhtlemisoskus, sõbralikkus, analüüsivõime ning pinge- ja stressitaluvus. Töös on vajalikud võõrkeelte ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistide järele on kasvanud kiiresti, hea spetsialist saab head palka. Tööle rakendutakse nii logistikaettevõttesse kui ka erinevatesse tootmis- ja kaubandusettevõtetesse.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel  on võimalik taotleda 4. taseme logistiku abi kutsetunnistust.

Õpi edasi

Rakvere Ametikool pakub võimalust jätkata õpinguid logistiku (5. tase) õppekaval.

Lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata ka kõrgkoolis (TTÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Tutvu õppekavaga

Asu õppima!

Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii keskhariduse kui ka ameti

Logistiku abi töö sisuks on  logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete igapäevane haldamine. Töö hõlmab klientide teenindamist, tellimuste käsitlemist, info töötlemist, dokumentatsiooni haldamist, logistikateenuste ostmist ja müüki, veokorraldust jm.

Vajalikud isikuomadused on vastutus- ja kohusetunne, kiire otsustusvõime, suhtlemisoskus, sõbralikkus, analüüsivõime ning pinge- ja stressitaluvus. Töös on vajalikud võõrkeelte ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistide järele on kasvanud kiiresti, hea spetsialist saab head palka. Tööle rakendutakse nii logistikaettevõttesse kui ka erinevatesse tootmis- ja kaubandusettevõtetesse.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel  on võimalik taotleda 4. taseme logistiku abi kutsetunnistust.

Õpi edasi

Rakvere Ametikool pakub võimalust jätkata õpinguid logistiku (5. tase) õppekaval.

Lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata ka kõrgkoolis (TTÜ, Tallinna Tehnikakõrgkool).

Tutvu õppekavaga

Asu õppima!

Rainer Amor