Õppetöö

Õpiränne


Alates 2014. aastast rahastab õpirännet Erasmus+ programm. Meie koolist käisid esimesed õpilased Euroopas praktikal 2002. aastal ning alates 2005. aastast on õpiränne olnud järjepidev. Välisriigis praktika korraldamiseks teeb kool tihedat koostööd koolidega teistes Euroopa riikides. 2019. aasta lõpuks on välisriigis praktika sooritanud üle 570 õpilase ning 223 töötaja. Praktika on sooritatud Soomes, Rootsis, Taanis, Leedus, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Tšehhis ja Sloveenias. Rohkem infot käimasolevate õpirändeprojektide, praktika sihtriikide ja partnerite kohta vaata kodulehelt projektide sektsioonist. Õpirändes osalemiseks peab õpilane kandideerima väljakuulutatud konkursil. Jälgi sellekohast infot kooli kodulehel ja Facebookis.


Alates 2014. aastast rahastab õpirännet Erasmus+ programm. Meie koolist käisid esimesed õpilased Euroopas praktikal 2002. aastal ning alates 2005. aastast on õpiränne olnud järjepidev. Välisriigis praktika korraldamiseks teeb kool tihedat koostööd koolidega teistes Euroopa riikides. 2019. aasta lõpuks on välisriigis praktika sooritanud üle 570 õpilase ning 223 töötaja. Praktika on sooritatud Soomes, Rootsis, Taanis, Leedus, Saksamaal, Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, T?ehhis ja Sloveenias. Rohkem infot käimasolevate õpirändeprojektide, praktika sihtriikide ja partnerite kohta vaata kodulehelt projektide sektsioonist.

Õpirändes osalemiseks peab õpilane kandideerima väljakuulutatud konkursil. Jälgi sellekohast infot kooli kodulehel ja Facebookis.

Harta tutvustus

Rakvere Ametikooli on tunnustatud Erasmus+ kutsehariduse õpirände hartaga.

Kutsehariduse õpirände hartaga akrediteeritakse ja tunnustatakse asutusi, kes on olnud edukad kutseharidusvaldkonnas õpirände pakkumises ja julgustatakse edasi arendama oma rahvusvahelist koostööd.

Rakvere Ametikool soosib oma õppijate ning töötajate osalemist õpirändes, kuna õpirände kogemus aitab kaasa nii õpetaja kui ka õpilase professionaalsele arengule ja konkurentsivõimele.

Erasmus+ kutsehariduse harta omanikuna võtab kool pikaajalise kohustuse panustada jätkuvalt rahvusvahelise õpirände edendamisse ja rakendab strateegilist lähenemist rahvusvahelise õpirände lõimimisel kooli tegevustesse.

Loe ka: Virumaa Teataja, Kristel Kaljuvee 20.09.2015