Abipagar


Põhihariduse nõudeta | koolipõhine õpe | töökohapõhine | 1a

Abipagar töötab erinevates kondiitri- ning pagariettevõtetes ning aitab kaasa leibade, saiade, kookide, pirukate jms küpsetamisel.  Sarnaselt pagarile tuleb valmis olla varaseks ärkamiseks ja öötööks. Hea abipagar on koostöövalmis, kiire ning suudab teha mitut tööd korraga. Töö on füüsiliselt raske, eeldab head tervist ja vastupidavust.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Abipagar leiab tööd erinevates kondiitri- ja pagari ettevõtetes. Näiteks on Lääne-Virumaal praktikaettevõteteks Päts OÜ ning Pihlaka AS.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel on võimalik taotleda 3. taseme abipagari kutsetunnistus.

Õpi edasi

Õpinguid saad jätkata abikoka erialal (põhiharidusnõudeta). Rakvere ametikoolis on võimalik omandada põhiharidus. Põhihariduse olemasolul saad õpinguid jätkata pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekaval. 

Asu õppima!

Põhihariduse nõudeta | koolipõhine õpe | töökohapõhine | 1a

Abipagar töötab erinevates kondiitri- ning pagariettevõtetes ning aitab kaasa leibade, saiade, kookide, pirukate jms küpsetamisel.  Sarnaselt pagarile tuleb valmis olla varaseks ärkamiseks ja öötööks. Hea abipagar on koostöövalmis, kiire ning suudab teha mitut tööd korraga. Töö on füüsiliselt raske, eeldab head tervist ja vastupidavust.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Abipagar leiab tööd erinevates kondiitri- ja pagari ettevõtetes. Näiteks on Lääne-Virumaal praktikaettevõteteks Päts OÜ ning Pihlaka AS.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel on võimalik taotleda 3. taseme abipagari kutsetunnistus.

Õpi edasi

Õpinguid saad jätkata abikoka erialal (põhiharidusnõudeta). Rakvere ametikoolis on võimalik omandada põhiharidus. Põhihariduse olemasolul saad õpinguid jätkata pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekaval. 

Asu õppima!

Moonika Veedla