Abikelner, tase 3


Põhihariduse nõudeta | töökohapõhine | koolipõhine | tsükliõpe | 6 kuud

Abikelner abistab kelnerit teenindusprotsessi ettevalmistamisel, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul abistab ta toitude ja jookide serveerimisel ning puhastus- ja koristustöödel. Abikelner suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast.

Abikelneri erialal tulevad sulle kasuks teenindus- ja suhtlemisvalmidus, keskendumisvõime, rahulik meel, pingetaluvus ja füüsiline vastupidavus, selge diktsioon ja tolerantsus. Töö eeldab kohusetunnet ning tahet ja oskust töötada meeskonnas. 

Õpingute alustajalt ei nõuta eelnevaid oskusi ega põhihariduse olemasolu.

Töökohapõhine õpe toimub tsükliõppena.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Praktikaettevõteteks on erinevad toitlustus- ning catering-ettevõtted Lääne-Virumaal ja terves Eestis.

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel on võimalik taotleda abikelneri (tase 3) kutset.

Õpi edasi

Töökohapõhises õppes õppijal on Rakvere Ametikoolis võimalik jätkata õpinguid kelneri (tase 4) õppekaval.

Õppekava

Rakenduskava

Asu õppima!

 

Põhihariduse nõudeta | töökohapõhine | koolipõhine | tsükliõpe | 6 kuud

Abikelner abistab kelnerit teenindusprotsessi ettevalmistamisel, seades valmis serveerimiseks vajalikud vahendid. Teenindusprotsessi jooksul abistab ta toitude ja jookide serveerimisel ning puhastus- ja koristustöödel. Abikelner suhtleb klientidega sõbralikult ja lähtuvalt heast tavast.

Abikelneri erialal tulevad sulle kasuks teenindus- ja suhtlemisvalmidus, keskendumisvõime, rahulik meel, pingetaluvus ja füüsiline vastupidavus, selge diktsioon ja tolerantsus. Töö eeldab kohusetunnet ning tahet ja oskust töötada meeskonnas. 

Õpingute alustajalt ei nõuta eelnevaid oskusi ega põhihariduse olemasolu.

Töökohapõhine õpe toimub tsükliõppena.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Praktikaettevõteteks on erinevad toitlustus- ning catering-ettevõtted Lääne-Virumaal ja terves Eestis.

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel on võimalik taotleda abikelneri (tase 3) kutset.

Õpi edasi

Töökohapõhises õppes õppijal on Rakvere Ametikoolis võimalik jätkata õpinguid kelneri (tase 4) õppekaval.

Õppekava

Rakenduskava

Asu õppima!

 

Andrea Bild