fbpx

Õpiränne

EUROOPASSE PRAKTIKALE!

 • LEETU KAUNASESSE 02.-28.02.2020 LGA - 2 ÕPILAST
 • SOOME 4-6 nädalat vahemikus märts – mai 2020 LGA, KE(A) - 2 ÕPILAST
 • NORRA LYNGAL’ISSE 19.04.-16.05.2020 AM, AL, EP – KOKKU 2 - 3 ÕPILAST
 • SOOME VALKEAKOSKISSE 19.04.-16.05.2020 EV, KB, EP - 2 ÕPILAST
 • PRANTSUSMAALE NIORTI 19.04.-16.06.2020 PK, KE(A), EV, EP, T, KB - KOKKU 2 - 4 ÕPILAST

ERASMUS+ PROGRAMM KATAB REISI-, MAJUTUS- JA KINDLUSTUSKULUD, ÕPILASED SAAVAD ELAMISTOETUST JA EUROPASSI ÕPIRÄNDETUNNISTUSE

 MILLEGA KANDIDEERIMISEL ARVESTADA?

 • NB! SOOMES PRANTSUSMAAL TOIMUVAL ÕPIRÄNDEL ON TEGEMIST NÖ TOPELT KANDIDEERIMISEGA: ESIMESE VALIKU ÕPIRÄNDURITE OSAS TEEB RAKVERE AMETIKOOL, ÕPIRÄNDE TOIMUMISE PEAB KINNITAMA KA VASTUVÕTTEV KOOL VÄLISRIIGIS.
 • Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda vanema kirjalikul loal.
 • Praktika toimumise ajaks peab õppima vähemalt II kursusel - põhihariduse baasil õppima asunud; keskhariduse baasil õppima asunud saavad õpirändes osaleda ka I kursusel.
  NB! Kandideerida võivad ka Rakvere Ametikooli vilistlased - 2019. aastal lõpetanud.
 • Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:
 • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist (õppe)töösse, käitumist koolis ja kooliväliselt,
  • inglise keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust võõrkeeles.
   Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea õpirändur on:
  • kõrgelt motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline,
  • oma erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
  • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
  • aktiivne ja algatusvõimeline,
  • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.
 • Enne õpetajate komisjoni otsust ja ka kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavatel koosolekutel, mis toimuvad pärast õppetunde.
 • Kohustuslik on sooritada Erasmus+ veebipõhine keeletest enne ja pärast õpirännet, osaleda veebipõhistel keeleõppekursusel.
 • Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
 • Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

KUIDAS KANDIDEERIDA?

Esita avaldus siit ning tee valmis inglise keelne Europassi CV, mille saad koostada siin ja saada e-postiga katre@rak.ee. Ilma CV-ta avaldusi ei võeta arvesse!

Kandideerimistähtaeg: 12. detsember 2019

Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel 329 5043, katre@rak.ee