Õpiränne

EUROOPASSE PRAKTIKALE!

 • PRANTSUSMAALE LYONI 8.10.-5.11.2019 (EV, KB, EP – kokku 2 õpilast)
 • SAKSAMAALE PLÖNI 19.10. – 30.11.2019 (K, EP, AL – kokku 4 õpilast NB! AL III kursus)
 • TAANI VIBORGISSE 20.10-29.11.2019 (IT, K, EV, EP, KE, KB – kokku 5 õpilast)
 • PRANTSUSMAALE LIVRONI 20.10.-30.11.2019 (K, PK, AM – kokku 3 õpilast)
 • LEETU KAUNASESSE 3.-30.11.2019 (AL – 2 õpilast)
 • ITAALIASSE RIMINISSE 12.01.-22.02.2020 (PK, K – kokku 4 õpilast)
 • SAKSAMAALE LÜBECKISSE 16.02.-28.03.2020 (PK, KE, KB, EP, IT – kokku 4 õpilast NB! IT III kursus)
 • SLOVEENIASSE NOVA GORICASSE 25.02.-08.04.2020 (IT, K – kokku 4 õpilast)
ERASMUS+ PROGRAMM KATAB REISI-, MAJUTUS- JA KINDLUSTUSKULUD,
ÕPILASED SAAVAD ELAMISTOETUST JA NEILE VÄLJASTATAKSE EUROPASSI ÕPIRÄNDETUNNISTUS.

 

MILLEGA KANDIDEERIMISEL ARVESTADA?

 • Praktika toimumise ajaks peab olema vähemalt 18-aastane. 17-aastaselt saab õpirändes osaleda vanema kirjalikul loal.
 • Praktika toimumise ajaks peab õppima vähemalt II kursusel (põhihariduse baasil õppima asunud, keskhariduse baasil õppima asunud saavad õpirändes osaleda ka I kursusel, osa riikides ja erialadel on eelistatud III kursuse õpilased).
  NB! Kandideerida võivad ka Rakvere Ametikooli vilistlased - 2019. aastal lõpetanud.
 •  Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:
  • õppeedukust, osalemist õppetöös, suhtumist (õppe)töösse, käitumist koolis ja kooliväliselt,
  • inglise keele oskust, suhtlemis- ja õpivalmidust võõrkeeles.
   Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea õpirändur on:
   • kõrgelt motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline,
   • oma erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
   • hea suhtleja, tolerantne ning huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
   • aktiivne ja algatusvõimeline,
   • kohusetundlik, kannatlik, iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.
 • Enne õpetajate komisjoni otsust ja ka kandideerivate vilistlastega toimub intervjuu.
 • Kohustuslik on osaleda praktikat ettevalmistavatel koosolekutel, mis toimuvad pärast õppetunde.
 • Kohustuslik on sooritada Erasmus+ veebipõhine keeletest enne ja pärast õpirännet, osaleda veebipõhistel keeleõppekursusel.
 • Pärast õpirännet peab täitma veebipõhise tagasisideküsimustiku.
 • Peab osalema levitustegevuses (st edastama oma kogemusi välisriigis praktika sooritamisest).

KUIDAS KANDIDEERIDA?

Esita avaldus siit.

Soovitatavalt tee valmis juba ka välisriigis toimuvaks praktikaks vajalik inglise keelne Europassi CV, mille saad koostada siin ja saada see pärast kandideerimisvalduse täitmist e-postiga katre@rak.ee

Kandideerimistähtaeg: 1.september 2019

Lisainfot annab rahvusvaheliste projektide juht Katre Lomp, kabinet A106, tel 329 5043, katre@rak.ee