Põhihariduse baasil | koolipõhine õpe | 3 a

Omandad nii kutse- kui ka keskhariduse

Tisler valmistab erinevates puiduettevõtetes mööblit ja erinevaid  puittooteid: uksi, aknaid, treppe, laudu, toole, sporditarbeid, mänguasju, puidust sisustuselemente jne.

Tisleritöö on käeline, niisiis on oluline liigutuste kiirus ja täpsus ning täpne silmamõõt. Tisleritöö  eeldab ruumilist kujutlusvõimet ja koormustaluvust. Tisler käsitseb osavalt nii nikerdamiseks vajalikke tööriistu kui ka puidutöötlemise masinaid. Masinatega töötamisel on olulised isikuomadused tähelepanelikkus, täpsus, kiirus, kuid samuti kannatlikkus, et toodang valmiks nõutud kvaliteediga ja tähtajaks.

Masinatega töötamisel läheb tarvis tehnilist taipu, oskust seadmeid seadistada ning tarkust tööohutusnõudeid täita.

Tisleriamet eeldab kindlasti ka füüsilist jõudu, et puitu ja puittooteid tõsta ning transportida ning on Eestis pikaajalise traditsiooniga.

Praktika- ja tööle rakendumise võimalused

Tislerid asuvad tööle erinevatesse puidutöötlemisega tegelevatesse ettevõtetesse. Tänast puidutööstust iseloomustab kiire areng ning oskustööliste vajadus. Meie peamised koostööettevõtted  Lääne-Virumaal on näiteks Aru Grupp AS, Jeld-Wen AS. Eriala annab häid väljavaateid ettevõtlusega alustamiseks.

Valdkonna palgainfo

Omandatud kvalifikatsioon

Õppekava läbimisel omandad keskhariduse ning kõikidel õpilastel on võimalik taotleda 4. taseme tisleri kutsetunnistust.

Õpi edasi

Õpinguid on võimalik jätkata Võrumaa Kutsehariduskeskuses (rakenduslik kõrgharidus).

Tutvu õppekavaga
Tutvu rakenduskava
Tutvu üldõpingute rakenduskavaga

Language
Estonian
Field: 
Puit
Kontaktid: 
Contact title: 
Kandideerimine & lisainfo
Phone number: 
+372 329 5030
Address: 
Piiri 8, Rakvere
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Saki järjekord: 
1