Õppurite edusammude vahekaardil Klassid.

  1. Liikuge oma klassi töörühma üldisele kanalile ja valige vahekaart klassid .
  2. Ülesanded kuvatakse ridades ja õpilastes veerus. Ülesanded järjestatakse tähtaja järgi, mille alguses on lähim kuupäev. Ülesannete vaatamise jätkamiseks liikuge kerides allapoole või üle.

Teie õppurite töös on erinev staatus.

  • Vaadatud – õpilane on ülesande avanud ja seda vaadanud.
  • Sisse lülitatud – õpilane on ülesande sisse lülitanud ja töö on klassile minekuks valmis.
  • Tagastatud või punktid – kui olete tudengi töö määranud, kuvatakse määratud punktid. Kui ülesandel pole punkte, kuvatakse teade tagasi.
  • Tühi – ülesandele pole veel midagi tehtud.
Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Vacancies
Saki järjekord: 
1