Praktika Euroopas, kandideerimine

Õpirände praktikal osaleda sooviv õpilane peab:

 • esitama väljakuulutatud konkursil avalduse ja motivatsioonikirja 
 • peab praktika toimumise ajaks olema vähemalt 18-aastane (erandjuhtudel ja vanema loal võib välisriigis praktika sooritada ka 17-aastaselt)
 • Peab õppima vähemalt II kursusel (va keskhariduse baasil õppima asunud)
 • Õpetajatest koosnev komisjon arvestab kandideerivate õpilaste:
  - õppeedukust,
  - osalemist õppetöös,
  - suhtumist (õppe-)töösse,
  - võõrkeele oskust,
  - suhtlemis- ja õpivalmidust,
  - aktiivsust väljaspool õppetööd;

Lisaks võtab komisjon arvesse, et hea praktikant on:

 • aktiivne ja algatusvõimeline, hea suhtleja,
 • kõrgelt motiveeritud, eesmärgikindel ja õpihimuline,
 • kohusetundlik, kannatlik,
 • oma erialast huvitatud ja soovib edasi areneda,
 • tolerantne, huvitatud võõrastest kultuuridest ja rahvastest,
 • iseseisev ning oskab arvestada kaaslastega.
Published 18.03.2020. Last changed 18.03.2020.