fbpx

Ehitusviimistlus

Ehitusviimistlus

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 3 aastat

Õppekavarühm:

Ehitus ja tsiviilrajatised

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus:

Ehitusviimistlejad tegelevad ehituspindade lõppviimistlemisega. Põhilisteks tööülesanneteks on maalri-, krohvimis- ja plaatimistööd ning põranda-, seina- ja laematerjalide katmistööd. Ta valmistab ette hoonete erinevad viimistletavad pinnad ja teostab nende lõppviimistluse vastavalt õpitud kutsele, järgides asjakohaseid tööjuhiseid, tehnoloogiaid ja etteantud kvaliteedinõudeid.

Ehitusviimistleja võib spetsialiseeruda erinevatele töövaldkondadele või omandada kõik viimistleja kutseoskused.

Õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda näiteks ehitustöölisena ehitus-või kinnisvaraettevõttes, maalrina, krohvijana, töödejuhatajana, plaatijana, või põrandakatete paigaldajana jne.

Eriala juures on tähtis  hea tervis ja vastupidavus, sest suurem osa tööpäevast möödub püstijalu ning lisaks sisetingimustele ka välistingimustes. Eeldatavad isikuomadused on kannatlikkus, täpsus ja hoolikus.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Plaatija, tase 4; krohvija, tase 4; maaler, tase 4.

Edasiõppimise võimalus:

Edukal kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata kõrghariduses.

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Hanno Jõe
Hanno.Joe[ätt]rak.ee