fbpx

CNC töötlemiskeskuse operaator

CNC töötlemiskeskuse operaator

4. taseme esmaõpe, õppemaht 30EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub sessioonidena/õhtustel aegadel
Õppeaeg 6 kuud

Õppekavarühm:

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast ja puit)

Nõuded alustamiseks:

Põhihariduse olemasolu

Eriala lühitutvustus:

Puidutöötlemise CNC masina operaator võib vastavalt oma ettevalmistusele töötada puidutöötlemise ja mööblitööstuse ettevõtetes. Karjääri on eriala lõpetajal võimalik teha puidupingi operaatorist kuni tootmisjuhini.

Erialal õpitakse töötlemiskeskuste seadistamist ja käivitamist, õige lõiketera valikut, Acadi ja Alphacami masinjoonestamist jpm.

Puidutöötlemise CNC masina operaatori põhilisteks tööülesanneteks on:

  • CNC juhitava seadme käivitamine ja seiskamine;
  • ettevalmistatud masintöötlemise programmide otsimine, käivitamine;
  • töölaua ja lõikeinstrumentide seadistamine ja kontroll;
  • detailide töötlemine seadmes.

Õppetööks on koolil kaasaegsed klassiruumid ja seadmed (sh uus 3-teljeline CNC töötlemiskeskus). Praktika toimub peamiselt Lääne-Virumaa, aga ka teiste maakondade puiduvaldkonna ettevõtetes.

Kutsekvalifikatsioonieksam:
CNC töötlemiskeskuse operaator, tase 4

Edasiõppimise võimalus:
Rakendusliku kõrghariduse tasemel on võimalus jätkata õpinguid Võrumaa Kutsehariduskeskuses, kõrghariduse tasemel Tallinna Tehnika Kõrgkoolis.

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Pöörduge Eesti Töötukassa karjäärinõustaja poole. Toetust makstakse ainult siis, kui taotlete toetust enne õpingute alustamist.

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Tõnu Suurkaev
Tonu.Suurkae[ätt]rak.ee