fbpx

AUTOPLEKKSEPP-KOMPLEKTEERIJA

 

 4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it

Statsionaarne õppevorm

Õppetöö toimub päevasel ajal

 

Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

 

Nõuded alustamiseks:

Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

 Eriala lühitutvustus :

Autoplekksepp-komplekteerija komplekteerib ja remondib sõidukite kereosi, osandab ja koostab sõiduki kere ning sisustuse. Ta loeb tehnilisi jooniseid ja skeeme ning vastavalt neile teeb keevitus- ja pindõgvendustöid, ühendab keredetaile, teeb plasti- ja klaasitöid.

Ta kasutab töös infotehnoloogilisi vahendeid ning tunneb erialast sõnavara eesti ja inglise keeles.

Õppetöö toimub kooli ajakohases garaažis ning praktikaettevõteteks on sõidukite kere- ja värvitööde ettevõtted Lääne-Virumaalt ja ka teistest maakondadest. 

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4

Edasiõppimise võimalus:

Kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis autotehnika õppesuunal.

Õppekava ja rakenduskava

  

Kontaktisik: Janek Pukka

Janek.Pukka@rak.ee

329 5047