fbpx

Automaaler 180 EKAP

Automaaler

4. taseme esmaõpe, õppemaht 180 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal

Õppekavarühm: Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika

Nõuded alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik või vähemalt 22-aastane põhihariduseta isik, kellel on põhihariduse tasemele vastavad kompetentsid.

Eriala lühitutvustus (sh võimalused tööturul):
Töö eeldab nii autode üldehituse kui ka üksikute agregaatide, sõlmede, süsteemide ja mehhanismide otstarbe tundmist. Vajalik on autokere osadeks lahutamise ja koostamise oskus, et teha turvaliselt ja kvaliteetselt autokere värvimise ettevalmistus­töid, värvimist ning värvimisjärgseid viimistlus- ja hooldustöid.

Automaaler tunneb värvimistöödel kasutatavaid materjale ja neile esitatavaid kvaliteedi- ning ohutusnõudeid. Ta tunneb korrosioonikaitset ja -tõrjet ning mürasummutamistehnoloogiat. Ta valdab värvisegamise ja värvimise tehnoloogiat ning oskab käsitseda vastavaid töövahendeid ja seadmeid, samuti oskab ta hinnata värvipindade kvaliteeti.

Lõpetaja omab teadmisi ja oskusi järgmistes valdkondades:

  • Autoehitus ja autoplekksepatöö aluseid;
  • Ettevalmistustöid;
  • Värvide segamist ja autovärvimist.

Õppetöö toimub kooli kaasaegsete seadmetega garaažis ja värvikambris ning praktikaettevõteteks on sõidukite kere- ja värvitööde ettevõtted Lääne-Virumaalt ja ka teistest maakondadest.

Kutsekvalifikatsioonieksam:
Automaaler, tase 4

Edasiõppimise võimalus:
Kooli lõpetajal on võimalik õpinguid jätkata Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis autotehnika õppesuunal.

Õppekava ja rakenduskava

Kontaktisik: Janek Pukka
Janek.Pukka[ätt]rak.ee
(+372) 329 5047