fbpx

Teach Me Wood

Rahastaja
S.A. Archimedes Hariduskoostöö Keskus
Euroopa Liidu elukestva õppe programmi allprogramm Leonardo da Vinci
www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=61

Eraldatud toetus on 20 000 €

Eesmärk
Parendada puiduerialade õpilaste ettevalmistust sisenemiseks Euroopa tööturule edendades õpilaste ja ka erialaõpetajate oskusi erinevates Euroopa puidutöö valdkondades ja suurendades nende kultuuridevahelisi kompetentse. Vastastikku õppides mitmekesistavad projektis osalevad Euroopa kutsekoolid partnerriikides pakutavat õpet ja suurendavad omandatud oskuste vastastikust tunnustamist, mis tõstab ametiõppe kvaliteeti ja mainet.

Kavandatud tegevused
Projekti raames korraldavad ja osalevad partnerid erinevates puidutöö alastes töötubades, koguvad õppematerjale, edendades sellega puiduerialade väljaõpet ja vastavust Euroopa tööturu nõuetele.

Toimumise aeg
2013 - 2015

Projekti koordinaator
Berufsbildende Schulen des Landkreises Peine - Saksamaa
http://bbs-peine.de

Partnerid:

TMW seminar Islandil mai 2015
TMW Islandil mai 2015

TMW seminar Eestis juuni 2014
TMW Eestis juuni 2014

TMW seminar Slovakkias november 2014
TMW Slovakkias nov 2014

TMW seminar UKs marts 2014
TMW UKs märts 2014

TMW seminar Horvaatias oktoober 2014
TMW Horvaatias okt 2014