Arendustöö ja projektid

Käimasolevad projektid:

Eelnevad projektid:

 • Digital Literacy for Data Security and Digital Identity
 • Mobility Into Reality
 • Blende-N-d Branding: Die Spur stimmt!
 • Consortsium for Promoting Worplace Based Learning in HoReCa
 • VET Staff Mobility For School Development
 • No Hate
 • Ersamus+LdV=Mobility Into Reality
 • Õppijate väljalangevuse vähendamine kutseharidussüsteemist
 • Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks
 • Eesti parim praktika Gruusia kutsehariduse konkurentsivõime toetuseks II
 • Praktiliseks õppeks mõeldud seadmete soetamine
 • Noored ettevõtlikuks
 • Teach Me Wood
 • Läbi kogemuste tolerantseks
 • Mobility Is a Good Teacher
 • Õpime kogenud meistritelt
 • Õpiränne Rakverest Euroopasse ja tagasi
 • Comenius - Noor ja vabatahtlik. Partneriteks Saksamaa ja Ungari
 • Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II
 • Comenius - Noor ja vabatahtlik. Partneriteks Saksamaa ja Ungari
 • Managers Mobility: Development of School Mangers through a Period of Mobility
 • Tõhusad meetmed pikaajalise tööpuuduse leevendamiseks
 • Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas
 • Karjääriõppekursused töötutele noortele Rakvere Ametikoolis, Väike-Maarja Õppekeskuses, Narva Kutseõppekeskuses ning Järvamaa Kutsehariduskeskuses
 • Ettevõtlusteater
 • Kutseõpetajate ja praktikajuhendajate ametialane enesetäiendamine Euroopas
 • EL Struktuurfondide projektid, kokkuvõtted.
 • Muud abikõlblikud kulud. Seadmed
 • Wining a job through successful workplacement
 • KUPO projekt - kutsehariduse populariseerimine uuenduslike huviringide läbiviimise kaudu
 • Õppimine avastades Euroopa mitmekesisust
 • Central Baltic Innovation Tools for Practise
 • Eesti täiskasvanute koolituse tõstmine Euroopa tasemele
 • Praktikabaas õppehoones ja töökoja hoone ning ruumid täiendõppele
  - Projektilõpp
 • Ametioskuste rikastamine kultuuridevahelises koostöös
 • Rahvusvaheliselt tunnustatud keevitusõppe baas
 • Ametialane areng muutuvas kutseõppes - õpetajate õpiränne
 • Tegelik tööelu Euroopa kultuuriruumis
 • Euroopa keevitusõpetaja kvalifikatsioon
 • Rahvusvahelisel tasemel keskkonnatehnika lukksepa koolitus Eesti kutsehariduses
 • Koolitaja ja tööandja koostöö – vajaliku kutseoskused omast käest
 • LVI-koolitus
 • LVI-praktika Lapuas
 • e-Kutsekool
 • Valmisolek vabaks tööturuks
 • Baltenet – The Baltic Technology Network
 • Skandinaavia - Balti õppekavaarendus
 • Euroopa professionaalse töötaja ettevalmistus
 • Soome-Eesti infoõppevahetus
 • SEDES - Self- Employment Development European Schools
 • VETWORK
 • U.R.O.P.E. United Research of People of Europe
 • Uued oskused ja pädevused läbi õpirände kogemuse
 • Virumaa koostöö - paindlikum eelkutseõpe noortele

Teeme rahvusvahelist koostööd: Soome, Norra, Leedu, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Sloveenia, Suurbritannia, Gruusia.