Ametikool asub vallavanemaid koolitama

Rakvere Ametikool võitis Eesti Töötukassa hanke vallavanemate ümberkoolitamiseks.

Rakvere Ametikoolil õnnestus võita Eesti Töötukassa korraldatud hange peagi töötuks jäävate vallavanemate ja teiste KOV ametnike ümberkoolitamiseks.

Sügisese haldusreformi tulemusel väheneb Eestis omavalitsuste arv. Seoses sellega väheneb ka kohalikes omavalitsustes töötavate isikute arv. Tagamaks endiste vallavanemate jt omavalitsusre juhtivtöötajate sujuvat sotsialiseerumist pärisellu, ning vahepeal vananenud oskuste uuendamist, korraldas Eesti Töötukassa koolitushanke.

Rakvere Ametikooli pakkumine osutus parimaks, kuna kooli koolitusmeeskonnas löövad kaasa endised vallavanemad, praegused kooli töötajad: Kuno Rooba, Raili Sirgmets, Arvo Kübar ja Toomas Uudeberg. Kõigil neil on olemas isiklik kogemus, mida koolitusel osalejatele edastada.

Koolitus on planeeritud sügis-talvisele perioodile, millal vallateed võivad olla raskesti läbitavad ja koolitusele jõudmine raskendatud. Hanketingimuste järgselt on selliseks puhuks antud võimalus viia koolitus läbi lumevabades Euroopa Liidu piirkondades – Kreekas või Hispaanias. Koolitaja poolt peab sellisel juhul aga olema osalejatele tagatud 15. kraadist kõrgem välistemperatuur.