fbpx

Abipagar

Abipagar

3. taseme esmaõpe, õppemaht 60 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 1 aasta

Õppekavarühm:

Toiduainete töötlemine

Nõuded alustamiseks:

Õpingute alustamiseks ei nõuta põhihariduse olemasolu

Eriala lühitutvustus:

Abipagar on oskustöötaja, kes töötab pagari või kondiitri juhendamisel ettevõttes, kus valmistatakse pagari- ja/või kondiitritooteid.
Tema põhilisteks tööülesanneteks on toorainete ladustamine ja ettevalmistamine, taina vormimine, valmistoodete pakendamine ja ladustamine ning puhastus- ja koristustööde tegemine. Abipagar käitleb toidutooret, abistab pagarit või kondiitrit toodete valmistamisel ja viimistlemisel.

Abipagari  amet eeldab soovi töötada meeskonnas, oskust jaotada oma tähelepanu üheaegselt mitmele töölõigule, kiiret  reageerimist. Töö on füüsiliselt raske, eeldab head tervist ja vastupidavust. Töö eeldab sageli ka varajast ärkamist või töötamist öösel.

Õpitakse:

  • Toiduohutus
  • Pagaritoodete valmistamise alused
  • Lihtpagaritoodete valmistamine
  • Abipagari praktiline töö
  • Valikpagaritoodete valmistamine (valikainena)
  • Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

Koolil on kaasaegsed profiseadmetega varustatud õppeköögid  ning praktika sooritatakse nii Lääne-Virumaa kui ka teiste maakondade pagari- ja kondiitri ettevõtetes.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Abipagar, tase 3

Edasiõppimise võimalus:

Põhihariduse olemasolul on võimalik jätkata pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õppekaval.

Õppekava ja rakenduskava