fbpx

Abikokk

Abikokk

3. taseme esmaõpe, õppemaht 60 EKAP-it
Statsionaarne õppevorm
Õppetöö toimub päevasel ajal
Õppeaeg 1 aasta

Õppekavarühm:

Majutamine ja toitlustamine

Nõuded alustamiseks:

Õpingute alustamiseks ei nõuta põhihariduse olemasolu

Eriala lühitutvustus:

Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.

Abikokk eeltöötleb toiduaineid, külmtöötleb köögivilju, valmistab vastavalt juhendile lihtsamaid lisandeid ja –toite, hoiab korras töökoha, teeb puhastus- ja koristustöid, täidab enesekontrolli tegevusi, planeerib ja korraldab oma tööd. Vajalik on hea tervis, vastupidavus, tahe ja oskus töötada meeskonnas.

Õpitakse:

  • Töö planeerimine ja korraldamine
  • Kaupade haldamine
  • Toidutoorme eeltöötlemine
  • Toitude valmistamine
  • Teenindamine ja müügitöö
  • Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused
  • Pagari-ja kondiitritööd (valikainena)

Koolil on kaasaegsed profiseadmetega varustatud õppeköögid  ning praktika sooritatakse nii Lääne-Virumaa kui ka teiste maakondade toitlustusettevõtetes.

Kutsekvalifikatsioonieksam:

Abikokk, tase 3

Edasiõppimise võimalus:

Rakvere Ametikooli on võimalik jätkata Abipagari õppekaval, põhihariduse olemasolul Koka õppekaval.

Õppekava ja rakenduskava